Bedrijfsprofiel
Artikel geschreven door Giselle Brus

Op activiteit Intructeursontwikkeling Organiseren Bedrijfsvoering Bedrijfsplan
In het concept heb je in een korte pitch opgeschreven wat jouw conceptidee is. Om een duidelijker beeld te krijgen van jouw eigenconcept idee kan je de volgende
onderwerpen toelichten met als doel wederom om ze in een later stadium aan te vullen, te wijzigen of anders.

Opdracht 2
Beschrijf onderstaande zo goed mogelijk.

Bedrijfsprofiel - Probeer jouw concept idee pitch te verkorten naar een paar zinnen waarin je omschrijft wat je wilt gaan doen. Dit kan je gaan helpen op het moment
dat je bezig gaat met promotie materiaal uitwerken, facebook profiel inrichten, etc. Bedenkt dat een lezer vaak alleen teksten scant, alleen sleutelzinnen en
concepten  in zich opneemt, voorkom grote stukken tekst (anders dan de website die je nu bezoekt). Denk ook eens aan een slogan. Is je omschrijving in opdracht
1 zeer kort geworden (in een paar zinnen) geef dan juist een uitgebreidere omschrijving.

Bestemming - Waar ga je uitvoeren? Belangrijk: omschrijf hoe je daar tegenaan kijkt op dit moment (voordelen & nadelen).

Missie & visie - Wat is jouw missie en wat is jouw visie op je eigen conceptidee?

Persoonlijk ervaring - Welke ervaring heb je op dit moment? Geeft deze voldoende draagvlak? Geeft dit in een paar zinnen weer. We gaan hier verder op in bij de
persoonlijke analyse.
Bedrijfsplan [Home] Concept Bedrijfsprofiel SMART thinking Persoonlijke analyse


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OUTDOOR - ONLY.NL