Wat is concreet jouw [outdoor] idee?
Artikel geschreven door Giselle Brus

Op activiteit Intructeursontwikkeling Organiseren Bedrijfsvoering Bedrijfsplan
Je komt in aanraking met iets. Het pakt je, je bent enthousiast en er ontstaat een passie. Een passie die je misschien wilt delen met andere. Je wilt hen kennis laten
maken, inspireren, zodat zij hetzelfde ervaren of een deel ervan, zoals jij het ervaart. Zo ontstaat er een idee. En om nu te voorkomen dat je zomaar met je idee op
pad gaat de wijde wereld in om deze droom tot werkelijkheid te laten komen, waarbij je jezelf doelen stelt die misschien te groot zijn voor het huidige moment of
doelen die niet relevant zijn voor jouw gekozen droom, is het goed om stil te staan bij de vraag: "Wat is jouw doel of concept? Hoe ga jij tot je gekozen doel komen?
en Is jouw gekozen doel haalbaar?"

Dit zijn vragen waar ik jou geen antwoord op kan geven. Ik kan geen standaard formulier uitprinten van een checklist waarbij jij er zeker van gaat zijn dat je jouw
droom tot werkelijkheid kan maken. Door de hoofdstukken van het bedrijfsplan te volgen zijn er veel onderwerpen die je kan uitwerken en bewust stil laten staan bij
welk effect ze hebben op het realiseren van jouw droom. Zijn er belemmeringen? Aandachtspunten? Of juist voordelen? Alles is mogelijk.


Opdracht 1
Het begint bij jouw conceptidee. Schrijf jouw concept idee eens duidelijk op papier (of type het in je laptop). Verwoord zo goed mogelijk wat je wilt gaan doen in een
korte pitch.


De eerste paar opdrachten noem ik ook wel de oriëntatiefase. Je omschrijft een algemeen beeld van de doelen die je hebt en hoe deze tot stand komen. Deze geven
je houvast om later te bepalen of je jouw oorspronkelijk concept kan laten slagen of dat je het moet bijstellen. Je gaat later alle onderwerpen die je hebt omschreven
in je oriëntatiefase uitwerken en  verifiëren met je oorspronkelijke omschreven conceptidee. Een kort voorbeeld hiervan: Je wilt klimreizen aanbieden over heel de
wereld, maar tijdens het uitwerken van de uitvoeringskosten kom je erachter dat de Himalaya een te hoge belasting met zich meebrengt in de kosten en effect heeft
op je vraagprijs.

In een later stadium kan je terugkijken op je oorspronkelijke concept idee en afwegen of je jouw droom wilt verwezenlijken door bijvoorbeeld de vraagprijs van je
klimreis op te voeren. Maar past deze prijs bij je gekozen doelgroep waar je de reis wilt aanbieden (20 tot 30 jaar). Bij een oudere doelgroep ligt misschien het salaris
hoger en past de vraagprijs beter. Is dat een concessie die je wilt doen of verander je het land van de bestemming?


Bedrijfsplan [Home] Concept Bedrijfsprofiel SMART thinking Persoonlijke analyse


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OUTDOOR - ONLY.NL